Certificat aprovació modificació Instruccions Internes de Contractació de la FUAPP

Instruccions Internes de Contractació de la FUAPP

Expedient FPP 01/2015 – Procediment de concurrència limitada (contracte no subjecte a regulació harmonitzada) per a la contractació conjunta del servei consistent en la gestió discrecional i individualitzada de les carteres de valors de les següents fundacions del Grup UB: Fundació Guasch Coranty, Fundació Montcelimar i Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons

 


Imprimeix   Correu electrònic