Patronat

PATRONAT DE LA FUNDACIO PEDRO PONS

El Patronat es l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la FUNDACIÓ.
Ha de vetllar pel compliment de la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, de les rendes i dels béns dels que disposa aquesta.
La Composició del Patronat de la FUNDACIO és la següent:

President

•    Joan Elias Garcia. Rector de la Universitat de Barcelona.

Vicepresident 1r.

•    Sr. Joan Corominas Guerin. President del Consell Social de la UB.

Vicepresident 2n.

•    Dr. Francisco Esteban Bara. Vicerector Comunicació, encarregat grup UB.

Vicepresident 3r.

•    Dr. Francesc Cardellach López. Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

Patrons Nats    

•    Dr. Oriol Escardíbul Ferrà. Gerent de la UB.
•    Dra. Amèlia Diaz Alvarez. Vicerectora de Docència i Política acadèmica de la UB.
•    Dr. Josep A. Bombí Latorre. President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
•    Dr. Jordi Camarasa García. Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB.
•    Dr. Josep Monserrat Molas. Degà de la Facultat de Filosofia de la UB.
•    Dr..Carles Casacuberta Vergés. Degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
•    Sr. Lito Iglesias. Director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
•    Sra. Maria Serrat Martín. Directora del Conservatori Superior de Música de Barcelona.
•    Sr. Francesc Boada Pallerés. Consell Social de la UB.

Secretària

•    Dra. Belén Noguera de la Muela. Secretària General de la Universitat de Barcelona.

Vicesecretari

•    Sr. Miquel Amorós March. Secretari del Consell Social de la Universitat de Barcelona.


Imprimeix   Correu electrònic