Historia

La Fundació es va crear el 29 de desembre de 1971 per disposició testamentària del Dr. Agustí Pedro i Pons, que la va dotar d’una part important dels seus béns i la va instituir com a hereva universal seva. La finalitat de la Fundació és concedir ajuts per ampliar estudis o elaborar treballs de recerca. La primera convocatòria d’ajuts de la Fundació va ser l’any 1973. Els seus objectius fundacionals són: - La concessió d’ajuts per a estudis postuniversitaris a favor de titulats procedents de la Universitat de Barcelona, per a les facultats de Biologia, Farmàcia, Filologia, Filosofia, Física, Geografia i Història, Geologia, Matemàtiques, Medicina, Pedagogia, Psicologia i Química. - La concessió d’ajuts per a alts estudis musicals, composició i cant, a favor de titulats pel Conservatori Superior de Música del Liceu i pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona. - L’adquisició de material d’estudi i ensenyament sempre que no siguin llibres ni obres de construcció, com a finalitat secundària.

When you give to Our Ecogreen, you know your donation is making a difference. Whether you are supporting one of our Signature Programs or our carefully curated list of Gifts That Give More, our professional staff works hard every day
to ensure every dollar has impact for the cause of your choice.